Klub nr. 37 – Distrikt 46

Mødested:

Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4,
6000 Kolding


Mødedato:
1. torsdag i måneden kl. 18.30
(undtagen juli)

 
 

Kolding Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

Møder

2. december 2021
JulemødeHusk en pakke

 


 


Afbud og gæster
Afbud og tilmelding via mødekalenderen, senest søndag før der er møde om torsdagen. 

Dåseringe
Aflevering af dåseringe kan ske til  Agnes Holm i butikkens åbningstid, der sørger for salg og indbetaling af det indkomne beløb til dåseringeindsamlingen.

Læs mere om indsamling af dåseringe her

Se også www.daaseringe.dk

Verdenspræsidentens tema for året 2021-22


 
 


Velkomst til nye medlemmer
 
Denne information er tænkt til vore nye medlemmer med forklaring om, hvad der foregår til Inner Wheel møderne.
 
Alle Inner Wheel klubber er tilsluttet International Inner Wheel, som er en verdens-omspændende organisation, hvis idealer og formål er at fremme sandt venskab og hjælpsomhed samt medmenneskelig og international forståelse.
 
Inner Wheels motto er:
 
VENSKAB OG HJÆLPSOMHED
 
Kolding Inner Wheel holder møde 1. torsdag i hver måned. Ved møderne kan klubben have besøg af en foredragsholder eller være på virksomhedsbesøg o. lign. Den årlige sommerudflugt finder sted i juni måned.  I juli måned afholdes intet møde.
 
Inden et nyt medlem optages i klubben, vil hun blive inviteret med som gæst i klubben nogle gange.
 
En Inner Wheel-aften forløber sædvanligvis på følgende måde:
  • Velkomst v/klubbens præsident, præsentation af gæster, praktiske oplysninger
  • Sang
  • Dagens digt
  • 3 minutter
  • Spisning og hyggeligt samvær
  • Aftenens program: Foredragsholder, virksomhedsbesøg eller intern klubaften
  • Meddelelser fra præsidenten
  • Nyt fra I.S.O
  • Medlemmernes 5 minutter
  • Afslutningssang
 
Når der er udemøder, kan denne plan fraviges.
 
Klubben ledes af en bestyrelse, som medlemmerne vælger for 1 år ad gangen for perioden 1. juli til 30. juni.  Inner Wheel’s emblem ”hjulet” symboliserer denne stadig skiftende forpligtelse og ret for alle medlemmer til på skift at deltage i ledelsen af klubben og have ansvaret for klubbens aktiviteter.
 
Bestyrelsen har 8 medlemmer:
Præsident
Vicepræsident (kommende præsident)
Pastpræsident (sidste års præsident)
2 sekretærer (sekretær og 2. sekretær)
Kasserer
ISO
Klubmester
 
Klubberne i Danmark er opdelt i 5 distrikter. Kolding Inner Wheel klub tilhører distrikt 46. Hvert distrikt har en bestyrelse med samme opbygning som klubbens bestyrelse. Her hedder det blot:
Distriktspræsident
Distriktssekretær
Distriktskasserer
DISO
 
ISO er en forkortelse af International Service Organiser. ISO (og DISO på distriktsplan) er den person i bestyrelsen, som bl.a. er kontaktperson til fadderbørn og venskabsklubber.
 
Sekretæren i klubben tager referat af møderne og sender månedsbreve ud. Hun sørger desuden for, at ”Dagens digt” og ”3 min.” går på skift blandt klubbens medlemmer.
 
Klubmesteren varetager alt praktisk omkring møderne. Hun modtager til- og framelding til møderne, hun modtager gæster og hun tager sig af bordplan samt kontakt til mødestedet/-madbestilling m.m.
 
Kassereren holder styr på bl.a. kontingentbetaling, afregning til foredragsholdere o. lign.
 
Hvad er månedsbreve?
Ved hvert møde er det sekretærens opgave at skrive et referat. Dette referat bliver udsendt til klubbens egne medlemmer – enten via e-mail eller via alm. post. Desuden lægges månedsbrevet på Inner Wheel Danmarks hjemmeside (Login), så det er tilgængeligt for alle IW-medlemmer.
 
Begrebet ”3 minutter”
Ved hvert møde er der et klubmedlem, som har fået tildelt opgaven at holde 3 minutter. Emnet kan bl.a. være: En rejsebeskrivelse / en sjov episode, som vedkommende har oplevet til et møde/på arbejde eller med familien. Emnet kan også være en mening, en holdning, som ligger klubmedlemmet på sinde, evt. uddrag fra en avisartikel o. lign.  Alle indslag er velkomne, både muntre eller mere alvorlige indlæg.  Et foredrag må vare ca. 3 minutter – som navnet lyder.
 
Begrebet ”Dagens digt”
På hvert møde er der et klubmedlem, som har fået til opgave at læse et digt, som hun har fundet til lejligheden.
 
Støtteprojekter
 
Inner Wheel Danmark yder gennem obligatoriske og frivillige bidrag fra medlemmer støtte til forskningsmæssige, humanitære, sociale og andre samfundsmæssige opgaver.
 
Distrikt 46 støtter den ambulante klinik ”Seva Kendra” i Nord-Indien 200 km nord for Calcutta. Klinikken er oprettet af Verdens Børn.
 
Kolding Inner Wheel Klubs medlemmer indbetaler p.t. 200 kr. årligt til velgørende formål og beløbet doneres til lokale projekter.
 
Kontingent
Årligt kontingent er p.t. 1.100 kr. pr. medlem.  Beløbet indbetales i juli måned på klubbens konto.
 

 
Links
Kolding Inner Wheel Klub:
Distrikt 46:
Inner Wheel Danmark:
International Inner Wheel
Læs mere om Inner Wheel på følgende adresser:

http://www.kolding.innerwheel.dk
http://www.distrikt46.innerwheel.dk
http://www.innerwheel.dk/
http://www.internationalinnerwheel.org/

 


 

 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.

Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Instagram
  YouTube
Opdateret: 08.09.2021
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS